Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Tân Sơn số 2

Tân Sơn Lục Ngạn Bắc Giang
c1tanson2@gmail.com